Νέα θέματα έχουν προστεθεί στην ΤΘΔΔ του ΙΕΠ.

 Οι τελευταίες αναρτήσεις στο μάθημα της Φυσικής Α Ημερήσιων ΓΕΛ έχουν ημερομηνία 17/10/2014.

 

Καλή μελέτη.