Για να κατεβάσετε τις διαφάνειες των παραδόσεων για τις κινήσεις κάντε click ΕΔΩ.

Οι διαφάνειες καλύπτουν τα θέματα που περιλαμβάνονται στις σελ 23 έως 28 του σχολικού βιβλίου.

Αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε τις διαφάνειες υπό μορφή flipping book.

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Φυλλάδιο με ασκήσεις για την μετατόπιση

Φυλλάδιο με ασκήσεις για την ταχύτητα

 

Ηλεκτρονικά Βοηθήματα:

Βοήθημα για την κατανόηση της θέσης.

Βοήθημα για την κατανόηση της μετατόπισης.

Login Form

© Κωνσταντίνος Χ. Παύλου , Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος (MSc), 2014