Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του μαθήματος θα πρέπει ...

να θυμόμαστε τη μηχανική που μάθαμε στη φυσική της Α' τάξης.

Μπορείτε να βρείτε εδώ σε πολύ συμπυκνωμένη (εννοείται) μορφή κάποια από αυτά τα πράγματα αυτά.

Ορισμένα στοιχεία που αφορούν στην Ενέργεια και το έργο:

img praksis flip

Αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις αυτές σε μορφή pdf ανάλογα με τη μορφή που επιθυμείτε:

3 διαφάνειες / σελίδα με χώρο για σημείωσεις 6 διαφάνειες / σελίδα
img praksis 3in1 img praksis 6in1
Φυσική Εισαγωγή Επανάληψη