Οι σημειώσεις αυτές αντιστοιχούν στο 1ο κεφάλαιο της ύλης.

Αναφέρονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Μπορείτε να διαβάσετε τις σημειώσεις κάνοντας click στην παρακάτω εικόνα:

img flip

Αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις αυτές σε μορφή pdf ανάλογα με τη μορφή που επιθυμείτε:

3 διαφάνειες / σελίδα με χώρο για σημείωσεις 6 διαφάνειες / σελίδα
img pdf 3in1 img pdf 6in1