Το κομμάτι του site που αφορά στο μάθημα της Ηλεκτρολογίας είναι σχεδόν έτοιμο.