Από το ΥΠΑΙΘ ανακοινώθηκε ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης της φυσικής Α Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Σύμφωνα με το έγγραφο 20895/Γ2/13-02-2014 του ΥΠΑΙΘ θα ισχύουν τα εξής:

 

Από τη διδακτέα ύλη της Α΄ τάξης Ημερησίου ΓΕΛ, όπως έχει οριστεί με την με αρ.πρωτ. 139606/Γ2/01-10-2013 εγκύκλιο, αφαιρείται το κεφάλαιο ?2.2 Διατήρηση της ολικής ενέργειας και υποβάθμιση της ενέργειας ?.

 

Το μέρος του εγγράφου που αφορά στη Φυσική φαίνεται παρακάτω και μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.