Ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για την Α Λυκείου

το οποίο περιλμβάνεται στο ΦΕΚ 1401Β/2-06-2014: