Μπορείτε να διαβάσετε μια σύντομή περιγραφή της ιστορίας (εξέλιξης) της φυσικής.

Καλό είναι οι μαθητές να ρίξουν μια ματιά έτσι ώστε να καταλάβουν το τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται, εξελίσσονται και εν τέλει καταρρίπτονται οι διάφορες θεωρίες της φυσικής.img isagogi flip

Αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις αυτές σε μορφή pdf ανάλογα με τη μορφή που επιθυμείτε:

3 διαφάνειες / σελίδα με χώρο για σημείωσεις 6 διαφάνειες / σελίδα
img isagogi 3in1 img isagogi 6in1

 To video που εμφανίζεται στις παρουσιάσεις και αναφέρεται στην πρώση της γέφυρας Tacoma (λόγω συντονισμού) μπορείτε να το βρείτε (link checked 7/2014) εδώ.

 

Φυσική Εισαγωγή