> ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

?moodle

Το moodle είναι ένα a Course Management System (CMS), γνωστό επίσης και ως Learning Management System (LMS) ή Virtual Learning Environment (VLE). Είναι δωρεάν εφαρμογή σε ανοικτό κώδικα (Open Source).

Για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα του MOODLE, πιέστε εδώ

Για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Προσπάθειας υποστήριξης του MOODLE, πιέστε εδώ

 

? OPENeCLASS

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων για την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. Αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα.

Για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα του OPENeClass πιέστε εδώ

 

?edmodo

Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης edmodo παρέχει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ένα χώρο συνεργασίας, διανομής περιεχομένου, εκπαιδευτικών εφαρμογών, ασκήσεων και επισημάνσεων.

Για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα του Edmodo πιέστε εδώ