> ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ

Συχνά χρειάζεται να μεταφέρουμε μαζί μας αρχεία που έχουμε δημιουργήσει και για το σκοπό αυτό επιλέγουμε τη χρήση συσκευών όπως ενός USB Memory Stick ή ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου.

Ωστόσο, μπορούμε πια να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία μας από παντού κάνοντας χρήση μιας εκ των υπηρεσιών που ακολουθούν. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται με τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη (εγγραφή). Έτσι, τα αρχεία μας παραμένουν αποθηκευμένα στον ιστό και μπορούμε είτε να τα μεταφορτώσουμε σε οποιοδήποτε υπολογιστή εργαζόμαστε είτε να τα διαμοιράσουμε σε ανθρώπους που επιθυμούμε.

Πάροχοι υπηρεσίας cloud storage:

 

> Dropbox

 

> Box

 

> OneDrive 

 

> Google Drive