> ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Για να δημιουργήσετε κείμενα χωρίς απαραιτήτως να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, αρκεί να έχετε λογαριασμό χρήστη στα Google Έγγραφα (GoogleDocs) ή στο  SkyDrive.

 

? Με την εφαρμογή Google Έγγραφα (GoogleDocs) μπορείτε:

1. να επεξεργάζεστε κείμενο

2. να δημιουργείτε υπολογιστικά φύλλα

3. να δημιουργείτε παρουσιάσεις

4. να επεξεργάζεστε σχέδια

5. να δημιουργείτε φόρμες και να συλλέγετε στατιστικά στοιχεία

 

? Με την εφαρμογή OneDrive μπορείτε:

1. να επεξεργάζεστε κείμενο

2. να δημιουργείτε υπολογιστικά φύλλα

3. να δημιουργείτε παρουσιάσεις

4. να κρατάτε σημειώσεις σε σημειωματάριο

 

@ Το σημαντικό είναι ότι και με τις δύο παραπάνω εφαρμογές μπορείτε να διαμοιράζετε τα αρχεία σας και να δίνετε δικαιώματα επεξεργασίας σε όποιους επιθυμείτε, προκειμένου να τα επεξεργαστείτε από κοινού με κάποιους που βρίσκονται σε άλλο μέρος του πλανήτη @