> ΛΗΨΗ SCREENSHOTS

Για να "φωτογραφίσετε" οποιοδήποτε σημείο (ή/και τμήμα) της οθόνης του υπολογιστή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα πιο κάτω προγράμματα.