> ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ PDF

Για να διαβάσετε ένα αρχείο pdf ή για να δημιουργήσετε εσείς ένα τέτοιο αρχείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα.