> ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ "ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ"

Δημοσίευση στο Αποθετήριο "Φωτόδεντρο, Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές

 

> «Η Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1940, όπως αποκαλύπτεται από την ποιητική γραφή του Γ. Ρίτσου» - Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική για τη Β΄ Λυκείου στο διδακτικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (10/07/2015) https://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/444?locale=el