> ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ "ΔΗΜΩΔΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ)" ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Δημοσιεύσεις στο Αποθετήριο "Δημώδης Γραμματεία (Από τον Διγενή Ακρίτα έως την πτώση της Κρήτης)" του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
 

> «Ο θρήνος της μάνας στην ποίηση. Μελέτη ποιητικών κειμένων για τον θρήνο της μάνας» - Διδακτική Πρόταση στη Δημώδη Γραμματεία (Από τον Διγενή Ακρίτα έως την πτώση της Κρήτης) (05/07/2016) http://georgakas.lit.auth.gr/dimodis/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=5&Itemid=282
-----
> «Ο καημός της ξενιτιάς. Μελέτη ποιητικών κειμένων για την ξενιτιά» - Διδακτική Πρόταση στη Δημώδη Γραμματεία (Από τον Διγενή Ακρίτα έως την πτώση της Κρήτης) (05/07/2016) http://georgakas.lit.auth.gr/dimodis/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=6&Itemid=282
-----
> «Περί έρωτος. Μελέτη ποιητικών κειμένων για τον έρωτα και την αγάπη» - Διδακτική Πρόταση στη Δημώδη Γραμματεία (Από τον Διγενή Ακρίτα έως την πτώση της Κρήτης) (05/07/2016) http://georgakas.lit.auth.gr/dimodis/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=7&Itemid=282