> ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ/2006

Τα λογισμικά για τα Φιλολογικά Μαθήματα όπως καταγράφηκαν κατά το 2006 από το παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

 
Ο σχετικός σύνδεσμος του ΠΙ (σε αρχείο pdf) είναι:

http://www.pi-schools.gr/programs/epeaek_b_epipedo/epim_tpe/P2/pe02.pdf