> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

 

Τα Hλεκτρονικά Λεξικά της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα παρέχουν όλες τις πολύτιμες για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή πληροφορίες (λεξιλογικές, σημασιολογικές και σχετικές με τη χρήση της γλώσσας), τις οποίες παρέχουν και τα παραδοσιακά λεξικά, ενώ ταυτόχρονα τις καθιστούν περισσότερο εύχρηστες και ελκυστικές.

Για να χρησιμοποιήσετε τα Ηλεκτρονικά Λεξικά πιέστε στο εικονίδιο: