ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:Το διδακτικό έτος στο Ενιαίο Λύκειο χωρίζεται σε δύο περιόδους (Τετράμηνα).

Α΄ τετράμηνο
1η Σεπτεμβρίου έως 20η Ιανουαρίου

Β΄ τετράμηνο
21η Ιανουαρίου έως 16η ΜαΐουΗ διδακτέα ύλη ανακοινώνεται στην αρχή της χρονιάς και η εξεταστέα ύλη στο τέλος Απριλίου.

Προσαρμογή του προφορικού βαθμού στις 2 μονάδες σε σχέση με τα γραπτά των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Όσοι μαθητές δεν βγάλουν μέσο όρο 9,5 στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα παραπέμπονται για επανεξέταση τον Σεπτέμβριο ως μετεξεταστέοι.

Στις υπόλοιπες σελίδες θα βρείτε αναλυτικά τι ισχύει για κάθε τάξη του Ενιαίου Λυκείου, καθώς και τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ).

anired08_bendlr_next.gif

 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ;

Υπάρχει κοινό πρόγραμμα μαθημάτων για όλους τους μαθητές και αποτελεί τη βάση για την επιλογή κατευθύνσεων στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Η τάξη αυτή είναι συνέχεια της γυμνασιακής εκπαίδευσης και τάξη προσανατολισμού μέσα στο Λύκειο. Η Α΄ Λυκείου περιλαμβάνει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 29 ωρών την εβδομάδα και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας 2 ωρών την εβδομάδα. Εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να πάρει και δεύτερο μάθημα επιλογής, διάρκειας 2 ωρών την εβδομάδα.ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θρησκευτικά 2
Αρχαία Ελληνικά 4
Νέα Ελληνικά (Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία) (1) 4
Ιστορία 2
Μαθηματικά (Άλγεβρα &
                       Γεωμετρία)
(1)
5/4
Φυσική - Χημεία 3/4
Α΄ Ξένη Γλώσσα 3
Αρχές Οικονομίας 2
Τεχνολογία (2) 2
Φυσική Αγωγή (2) 2/1
Σ.Ε.Π. (2) 0/1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Β΄ Ξένη Γλώσσα 2
Ρίζες του Ευρ. Πολιτισμού 2
Εφαρμογές Πληροφορικής (2) 2
Ψυχολογία 2
Αισθητική Αγωγή (2) 2

(1) Στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους (Άλγεβρα & Γεωμετρία) και (Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία), στο τέλος βγαίνει ένας μέσος όρος και έχουμε ένα βαθμό (Μαθηματικά) και (Νέα Ελληνικά) αντίστοιχα.
(2) Τα μαθήματα Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή, Σ.Ε.Π., Εφαρμογές Πληροφορικής και Αισθητική Αγωγή δεν εξετάζονται γραπτά και γι΄ αυτό δεν μετράνε για την εξαγωγή του μέσου όρου της τάξης.ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ;

Ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο του προφορικού βαθμού και του βαθμού της γραπτής εξέτασης του Ιουνίου.
π.χ.
αν κάποιος μαθητής έχει μέσο όρο προφορικών 18 και γράψει 11, τότε στο μάθημα αυτό θα έχει μέσο όρο (18+11)/2=14,5

Ο γενικός βαθμός ετήσιας προόδου στην Α΄ τάξη είναι ο μέσος όρος των ετήσιων βαθμών όλων των μαθημάτων.

Οι γραπτές εξετάσεις στην Α΄ Λυκείου γίνονται με την ευθύνη των καθηγητών του σχολείου  (θέματα, διόρθωση, βαθμολόγηση).

ΠΟΤΕ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ;

Ο μαθητής στην Α΄ Λυκείου θα προάγεται, όταν έχει μέσο όρο τουλάχιστον 9,5 σε όλα τα μαθήματα που έχουν γραπτές εξετάσεις. Ο μαθητής θα μένει στην ίδια τάξη, αν δεν εξασφαλίζει την παραπάνω προϋπόθεση. Σ΄ αυτή την περίπτωση εξετάζεται ξανά ως μετεξεταστέος τον Σεπτέμβριο.

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ;

Ο βαθμός της Α΄ Λυκείου δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό της βαθμολογίας του Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ούτε για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  anired02_up.gifΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ;

Τα μαθήματα της Β΄ Λυκείου χωρίζονται σε δύο ομάδες, σε μαθήματα Γενικής παιδείας και Κατευθύνσεων. Τα μαθήματα Κατευθύνσεων (Θετική, Θεωρητική, Τεχνολογική) χωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι 24 ώρες την εβδομάδα και τα υποχρεωτικά Κατευθύνσεων 7 ώρες την εβδομάδα. Από τα μαθήματα επιλογής ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας 2 ωρών την εβδομάδα και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να πάρει και δεύτερο μάθημα, επίσης δίωρο.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μαθηματικά (Άλγεβρα &
                           Γεωμετρία)
(1)
4 Χημεία

1

Αρχαία Ελληνικά 3 Βιολογία 1
Νεοελληνική Γλώσσα (1) 2 Θρησκευτικά 2
Φυσική 2 Ξένη Γλώσσα 2
Ιστορία 2 Εισαγωγή στο Δίκαιο & στους Πολιτικούς Θεσμούς 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία (1) 1 Φυσική Αγωγή 2


ΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αρχές Περιβαλ. Επιστημών 2
Νεότ. Ευρ. Λογοτ. (Ιστορία & Κείμενα) 2
Β΄ Ξένη Γλώσσα 2
Στοιχεία Αστρονομίας & Διαστημικής 2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Σχέδιο (Γραμμικό ή Ελεύθερο) 2
Μαθηματικά (3) 3 Βιολογία 2
Φυσική 2 Θέματα Ιστορίας 2
Χημεία 2 Εφαρμογές Υπολογιστών (2) 2


ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αρχές Περιβαλ. Επιστημών 2
Νεότ. Ευρ. Λογοτ. (Ιστορία & Κείμενα) 2
Β΄ Ξένη Γλώσσα 2
Στοιχεία Αστρονομίας & Διαστημικής 2
Σχέδιο (Γραμμικό ή Ελεύθερο) 2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 2
Αρχαία Ελ. Κείμενα 3 Θέματα Ιστορίας 2
Αρχές Φιλοσοφίας 2 Εφαρμογές Υπολογιστών (2) 2
Λατινικά 2 Πολιτική και Κοινωνική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα 2


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αρχές Περιβαλ. Επιστημών 2
Νεότ. Ευρ. Λογοτ. (Ιστορία & Κείμενα) 2
Β΄ Ξένη Γλώσσα 2
Στοιχεία Αστρονομίας & Διαστημικής 2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Σχέδιο (Γραμμικό ή Ελεύθερο) 2
Μαθηματικά (3) 3 Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2
Φυσική 2 Χημεία 2
Τεχνολογία Επικοινωνιών 2 Εφαρμογές Υπολογιστών (2) 2

(1) Στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους (Άλγεβρα & Γεωμετρία) και (Νεοελληνική Γλώσσα & Νεοελληνική Λογοτεχνία), στο τέλος βγαίνει ένας μέσος όρος και έχουμε ένα βαθμό (Μαθηματικά) και (Νέα) αντίστοιχα.
(2) Το μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά στη Β΄ ή Γ΄ Λυκείου.
(3) Τα Μαθηματικά και η Φυσική της Θετικής & της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης έχουν την ίδια διδακτέα και εξεταστέα ύλη και τα ίδια διδακτικά βιβλία.

Τα 8 αριθμημένα μαθήματα (5 γενικής παιδείας και 3 κατεύθυνσης) εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο με κοινά θέματα. Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων επιλέγονται από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και είναι κοινά για όλα τα Λύκεια.


ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ;

Ο βαθμός σε κάθε μάθημα για την τάξη (και άρα για το Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου) είναι ο μέσος όρος του προφορικού και του γραπτού βαθμού.
π.χ. αν κάποιος μαθητής έχει μέσο όρο προφορικών 18 και γράψει 1
1, τότε στο μάθημα αυτό θα έχει μέσο όρο (18+11)/2=14,5

Ο γενικός μέσος όρος της τάξης προκύπτει από το μέσο όρο των γραπτώς (πανελλαδικά ή στο σχολείο) εξεταζομένων μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. (Ο βαθμός της Φυσικής Αγωγής δεν μετράει στο μέσο όρο).

ΠΟΤΕ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ;
Για την προαγωγή των μαθητών της Β΄ τάξης απαιτείται γενικός μέσος όρος 9,5 (ο οποίος στρογγυλοποιείται σε 10) στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς (πανελλαδικά ή στο σχολείο).

Αν ένας μαθητής δεν συμπληρώνει μέσο όρο τουλάχιστον 9,5 (στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα) τότε δεν προάγεται ούτε απολύεται. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται ξανά ως μετεξεταστέος τον Σεπτέμβριο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ;

Ο βαθμός πρόσβασης για την Β΄ τάξη είναι ο μέσος όρος στα μαθήματα που εξετάζονται σε Εθνικό επίπεδο που είναι τα οκτώ αριθμημένα που υπάρχουν παραπάνω (5 Γενικής Παιδείας & 3 Κατεύθυνσης).
Οι βαθμολογίες των μαθημάτων αυτών κρίνουν κατά ένα μέρος την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στη σχολή προτίμησης του υποψηφίου.


Για τον υπολογισμού του βαθμού πρόσβασης γίνεται προσαρμογή του προφορικού βαθμού. Δηλαδή αν η διαφορά μεταξύ του προφορικού και του γραπτού βαθμού σε κάποιο μάθημα είναι μεγαλύτερη των δύο (2) μονάδων, τότε ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται έτσι ώστε να απέχει δύο (2) μονάδες από το γραπτό βαθμό.
π.χ. αν σ΄ ένα μάθημα ο προφορικός είναι 18 και ο γραπτός 12, τότε ο προφορικός γίνεται 14 (12+2) και βγαίνει ο μέσος όρος των 12 & 14
δηλαδή (12+14)/2=13, ενώ αν ο προφορικός είναι 12 και ο γραπτός 18 τότε ο προφορικός γίνεται 16 (18-2).

Ο βαθμός πρόσβασης σε κάθε μάθημα της Β΄ Λυκείου που εξετάζεται Πανελλαδικά υπολογίζεται κατά 70% από το γραπτό βαθμό κατά 30% από τον μέσο όρο των προφορικών βαθμών. Πρέπει πρώτα να γίνει διόρθωση προφορικού και γραπτού βαθμού στο ±2.
π.χ. αν σ΄ ένα μάθημα ο γραπτός βαθμός είναι 14 και ο "διορθωμένος" προφορικός είναι 16, τότε ο βαθμός πρόσβασης για το μάθημα αυτό είναι: (14*0,7)+(16*0,3)=14,6

Ο Γενικός βαθμός πρόσβασης της Β΄ Λυκείου συμμετέχει στον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 24% με την προϋπόθεση ότι είναι μεγαλύτερος από τον γενικό βαθμό πρόσβασης της Γ΄ Λυκείου, αλλιώς δεν λαμβάνεται υπόψη.

anired02_up.gifΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ;

Όπως στη Β΄ Λυκείου έτσι και στη Γ΄ Λυκείου υπάρχουν μαθήματα Γενικής παιδείας και Κατευθύνσεων. Τα μαθήματα κατευθύνσεων περιλαμβάνουν μαθήματα υποχρεωτικά, διάρκειας 12 ωρών την εβδομάδα και επιλογής. Ο μαθητής υποχρεούται να επιλέξει ένα μάθημα επιλογής και εφόσον το επιθυμεί και δεύτερο. Τα επιλογής είναι δίωρης διδασκαλίας την εβδομάδα. Στη Γ΄ Λυκείου η Τεχνολογική Κατεύθυνση  χωρίζεται σε δύο κύκλους : τον κύκλο Πληροφορικής & Υπηρεσιών και τον κύκλο Τεχνολογίας & Παραγωγής.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μαθηματικά και Στοιχεία
    Στατιστικής
2 Νεοελληνική Λογοτεχνία (1)

2

Βιολογία 1 Θρησκευτικά 1
Φυσική 1 Ιστορία Επιστημ. & Τεχνολογίας 2
Ιστορία 2 Ξένη Γλώσσα 2
Νεοελληνική Γλώσσα (1) 2 Φυσική Αγωγή 1


ΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προβλήματα Φιλοσοφίας 2
Β΄ Ξένη Γλώσσα 2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (4) 2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Νεοελληνική Λογοτεχνία 2

Μαθηματικά (3)

5

Στατιστική 2
Φυσική 3 Λογική: Θεωρία & Πρακτική 2
Χημεία 2 Εφαρμογές Υπολογιστών (2) 2
Βιολογία 2 Ιστορία της Τέχνης 2


ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Β΄ Ξένη Γλώσσα 2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (4) 2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Κοινωνιολογία 2
Αρχαία Ελληνικά 5 Στατιστική 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 3/2 Λογική: Θεωρία & Πρακτική 2
Ιστορία 2 Εφαρμογές Υπολογιστών (2) 2
Λατινικά 2/3 Ιστορία της Τέχνης 2


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

(Κύκλος Πληροφορικής
& Υπηρεσιών)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πολυμέσα - Δίκτυα 2
Εφαρμογές Λογισμικού 2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (4) 2
Στατιστική 2
Αρχές Λογιστικής 2
Σχέδιο Τεχνικό 2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Σχέδιο Αρχιτεκτονικό 2
Μαθηματικά (3) 5 Εφαρμογές Υπολογιστών (2) 2
Φυσική 3 Β΄ Ξένη Γλώσσα 2
Ανάπτυξη Εφαρμογών 2 Ιστορία της Τέχνης 2
Αρχές Οργάνωσης &
    Διοίκησης Επιχ/σεων & Υπηρ.
2 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων 2


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

(Κύκλος Τεχνολογίας
& Παραγωγής)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτικής Ανάπτυξης 2
Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια 2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (4) 2
Στατιστική 2
Αρχές Λογιστικής 2
Σχέδιο Γραμμικό 2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Σχέδιο Αρχιτεκτονικό 2
Μαθηματικά (3) 5 Εφαρμογές Υπολογιστών (2) 2
Φυσική 3 Β΄ Ξένη Γλώσσα 2
Χημεία - Βιοχημεία 2 Ιστορία της Τέχνης 2
Ηλεκτρολογία 2 Τεχνολογία & Ανάπτυξη 2

(1) Στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους (Νεοελληνική Γλώσσα & Νεοελληνική Λογοτεχνία), στο τέλος βγαίνει ένας μέσος όρος και έχουμε ένα βαθμό (Ελληνική Γραμματεία).
(2) Το μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά στη Β΄ ή Γ΄ Λυκείου.
(3) Τα Μαθηματικά και η Φυσική της Θετικής & της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης έχουν την ίδια διδακτέα και εξεταστέα ύλη και τα ίδια διδακτικά βιβλία.
(4) Το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας είναι μάθημα επιλογής και αυξημένης βαρύτητας για υποψήφιους Οικονομικών Σχολών και εξετάζεται Πανελλαδικά.

Τα 9 αριθμημένα μαθήματα (5 γενικής παιδείας και 4 κατεύθυνσης) εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο με κοινά θέματα. Στο βαθμό πρόσβασης της Γ΄ Λυκείου προσμετράται και ο βαθμός του μαθήματος Επιλογής: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, για όσους το εξεταστούν σε Εθνικό επίπεδο. Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων επιλέγονται από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και είναι κοινά για όλα τα Λύκεια.


ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ;
anired01_pulse_next.gif

Ο βαθμός σε κάθε μάθημα για την τάξη (και άρα για το Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου) είναι ο μέσος όρος του προφορικού και του γραπτού βαθμού.
π.χ. αν κάποιος μαθητής έχει μέσο όρο προφορικών 18 και γράψει 1
1, τότε στο μάθημα αυτό θα έχει μέσο όρο (18+11)/2=14,5

anired01_pulse_next.gif

Ο γενικός μέσος όρος της τάξης προκύπτει από το μέσο όρο των γραπτώς (πανελλαδικά ή στο σχολείο) εξεταζομένων μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. (Ο βαθμός της Φυσικής Αγωγής δεν μετράει στο μέσο όρο).

ΠΟΤΕ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ;
anired01_pulse_next.gif Για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης απαιτείται γενικός μέσος όρος 9,5 (ο οποίος στρογγυλοποιείται σε 10) στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς (πανελλαδικά ή στο σχολείο).

anired01_pulse_next.gif Αν ένας μαθητής δεν συμπληρώνει μέσο όρο τουλάχιστον 9,5 (στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα) τότε δεν προάγεται ούτε απολύεται. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται ξανά ως μετεξεταστέος τον Σεπτέμβριο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ;
anired01_pulse_next.gif

Ο βαθμός πρόσβασης για την Γ΄ τάξη είναι ο μέσος όρος στα μαθήματα που εξετάζονται σε Εθνικό επίπεδο που είναι τα εννέα αριθμημένα που υπάρχουν παραπάνω (5 Γενικής Παιδείας & 4 Κατεύθυνσης).
* Για τους μαθητές που εξετάστηκαν πανελλαδικά στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας τα μαθήματα είναι δέκα.
Οι βαθμολογίες των μαθημάτων αυτών κρίνουν κατά ένα μέρος την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στη σχολή προτίμησης του υποψηφίου.


anired01_pulse_next.gif Για τον υπολογισμού του βαθμού πρόσβασης γίνεται προσαρμογή του προφορικού βαθμού. Δηλαδή αν η διαφορά μεταξύ του προφορικού και του γραπτού βαθμού σε κάποιο μάθημα είναι μεγαλύτερη των δύο (2) μονάδων, τότε ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται έτσι ώστε να απέχει δύο (2) μονάδες από το γραπτό βαθμό.
π.χ. αν σ΄ ένα μάθημα ο προφορικός είναι 18 και ο γραπτός 12, τότε ο προφορικός γίνεται 14 (12+2) και βγαίνει ο μέσος όρος των 12 & 14
δηλαδή (12+14)/2=13, ενώ αν ο προφορικός είναι 12 και ο γραπτός 18 τότε ο προφορικός γίνεται 16 (18-2).

anired01_pulse_next.gif

Ο βαθμός πρόσβασης σε κάθε μάθημα της Γ΄ Λυκείου που εξετάζεται Πανελλαδικά υπολογίζεται κατά 70% από το γραπτό βαθμό κατά 30% από τον μέσο όρο των προφορικών βαθμών. Πρέπει πρώτα να γίνει διόρθωση προφορικού και γραπτού βαθμού στο ±2.
π.χ. αν σ΄ ένα μάθημα ο γραπτός βαθμός είναι 14 και ο "διορθωμένος" προφορικός είναι 16, τότε ο βαθμός πρόσβασης για το μάθημα αυτό είναι: (14*0,7)+(16*0,3)=14,6

anired01_pulse_next.gif

Ο Γενικός βαθμός πρόσβασης της Γ΄ Λυκείου συμμετέχει στον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 56% με την προϋπόθεση ότι είναι μικρότερος από τον γενικό βαθμό πρόσβασης της Β΄ Λυκείου, αλλιώς συμμετέχει με ποσοστό 80%.

anired02_up.gifΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥΓια τον βαθμό στο Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου συμμετέχει η επίδοση (γενικός μέσος όρος) της Β΄ Λυκείου κατά 30% και η επίδοση στη Γ΄ Λυκείου κατά 70 %. Αν ο βαθμός της Β΄ Λυκείου είναι μικρότερος από τον βαθμό της Γ΄ Λυκείου, τότε ως βαθμός στο Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου λαμβάνεται η βαθμολογία της Γ΄ Λυκείου.
* Στις βαθμολογίες για το Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου υπολογίζονται όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, είτε εξετάζονται Πανελλαδικά, είτε εξετάζονται στο Σχολείο. Ο βαθμός κάθε μαθήματος για το Απολυτήριο είναι ο μέσος όρος του προφορικού και του γραπτού βαθμού..
Το απολυτήριο ενιαίου Λυκείου εκδίδεται στο τέλος της Γ΄ Λυκείου και η βαθμολογία του δεν αλλάζει και επιπλέον δεν συνδέεται με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η βαθμολογία του θα χαρακτηρίζει και θα δείχνει το επίπεδο των γνώσεων του μαθητή από τη φοίτησή του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το απολυτήριο θα είναι πιθανά χρήσιμο για πρόσληψη στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα, τη φοίτηση σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και άλλες σχολές, την εισαγωγή σε Ξένα Πανεπιστήμια, κ.λ.π.

 anired02_up.gifΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ - ΤΕΙΓια την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τον υπολογισμό των ΜΟΡΙΩΝ για την επιτυχία και προτεραιότητα εγγραφής σε μια Σχολή συμμετέχουν κατά 80% τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Είναι οκτώ (8) μαθήματα της Β΄ Λυκείου και εννέα (9) ή δέκα (10) μαθήματα της Γ΄ Λυκείου (αναφέρονται στις αντίστοιχες σελίδες της Β΄ & Γ΄ Λυκείου). Επιπλέον κατά 20%13%) συμμετέχουν δύο μαθήματα (ανάλογα με το Πεδίο) της Γ΄ Λυκείου που χαρακτηρίζονται Αυξημένης Βαρύτητας.
Ο βαθμός πρόσβασης σε κάθε μάθημα της Β΄ & Γ΄ Λυκείου που εξετάζεται Πανελλαδικά υπολογίζεται κατά 70% από το γραπτό βαθμό κατά 30% από τον μέσο όρο των προφορικών βαθμών. Πρέπει πρώτα να γίνει διόρθωση προφορικού και γραπτού βαθμού στο ±2.
Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης για την Β΄ & Γ΄ Λυκείου υπολογίζεται από το μέσο όρο των προαναφερθέντων βαθμών.


Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υπολογίζεται κατά 30% από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης της Β΄ Λυκείου και κατά 70 % από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης της Γ΄ Λυκείου.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω για τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (το 80%) συμμετέχει ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης της Β΄ Λυκείου με ποσοστό 24% και ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης της Γ΄ Λυκείου με ποσοστό 56%
ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα 8 μαθήματα της Β΄ Λυκείου μετράνε αν ο μέσος όρος τους είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο των 9 ή 10 μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου. Σε αντίθετη περίπτωση μετράνε κατά 80% μόνο τα 9 ή 10 μαθήματα της Γ΄ Λυκείου.


Για λεπτομέρειες στο υπόλοιπο ποσοστό (20% ή 13%) στον υπολογισμό των ΜΟΡΙΩΝ για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βλέπε Μαθήματα Βαρύτητας (από το Μενού πάνω).


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 16,4

      2,4                   24%

39,36
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 15,7       5,6                   56% 87,92
1ο ΜΑΘΗΜΑ αυξημένης βαρύτητας 18       1,3                   13% 23,4
2ο ΜΑΘΗΜΑ αυξημένης βαρύτητας 15,5       0,7                    7% 10,85

ΣΥΝΟΛΟ       161,53 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 161,53x100=       16.153 

 anired02_up.gifΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥΓια κάθε Επιστημονικό πεδίο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (υπάρχουν πέντε επιστημονικά πεδία), από το οποίο δηλώνει Τμήματα ένας υποψήφιος, συμμετέχουν κατά ένα ποσοστό στον υπολογισμό των ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ και οι βαθμολογίες των παρακάτω μαθημάτων της Γ΄ τάξης τα οποία χαρακτηρίζονται μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας. Υπάρχουν μία ή δύο επιλογές από κάθε Κατεύθυνση με δύο μαθήματα ανά περίπτωση που "μετράνε" συνολικά 20% ή 13% ανάλογα αν είναι μαθήματα Κατεύθυνσης ή μαθήματα Γενικής Παιδείας.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

α) Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) 13% (1,3) & Ιστορία (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) 7% (0,7)
ή
β) Νεοελληνική Γλώσσα
(Γενικής Παιδείας) 9% (0,9) & Νεότερη Ελληνική Ιστορία (Γενικής Παιδείας) 4% (0,4)

Θετικές Επιστήμες α) Μαθηματικά (Θετικής ή Τεχνολ. Κατεύθυνσης) 13% (1,3) & Φυσική (Θετικής ή Τεχνολ. Κατεύθυνσης) 7% (0,7)
ή
β) Μαθηματικά & Στ. Στατιστικής
(Γενικής Παιδείας) 9% (0,9) & Φυσική-Βιολογία (Γενικής Παιδείας) 4% (0,4)
Επιστήμες Υγείας α) Βιολογία (Θετικής Κατεύθυνσης) 13% (1,3) & Χημεία (Θετικής Κατεύθυνσης) 7% (0,7)
ή
β) Φυσική-Βιολογία
(Γενικής Παιδείας) 9% (0,9) & Μαθηματικά & Στ. Στατιστικής (Γενικής Παιδείας) 4% (0,4)
ή
γ) Φυσική-Βιολογία
(Γενικής Παιδείας) 9% (0,9) & Χημεία-Βιοχημεία (Τεχνολ. Κατεύθ.-Κύκλος Τεχν. & Παραγωγής) 7% (0,7)
Τεχνολογικές Επιστήμες α) Μαθηματικά (Θετικής ή Τεχνολ. Κατεύθυνσης) 13% (1,3) & Φυσική (Θετικής ή Τεχνολ. Κατεύθυνσης) 7% (0,7)
ή
β) Μαθηματικά & Στ. Στατιστικής
(Γενικής Παιδείας) 9% (0,9) & Φυσική-Βιολογία (Γενικής Παιδείας) 4% (0,4)
Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Μάθημα Επιλογής) 13% (1,3) & Μαθηματικά & Στ. Στατιστικής (Γενικής Παιδείας) 7% (0,7)

* Ο αριθμός μέσα στην παρένθεση (π.χ. 1,3-0,7-0,9-0,4) είναι ο συντελεστής με τον οποίο πολλαπλασιάζεται η βαθμολογία του αντίστοιχου μαθήματος στον υπολογισμό των ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
* Το άριστα, με το ποσοστό 80 % (συντελεστής 8) και 20% (συντελεστής 2), είναι οι 200 βαθμοί, δηλαδή 200x100=20.000 ΜΟΡΙΑ.
* Αν ο υποψήφιος εξετάζεται και σε ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ τότε έχουμε και επιπλέον ποσοστά (20% ή 10% - συντελεστές αντίστοιχα 2 ή 1) και το άριστα θα είναι τα 24.000 ή 22.000 ΜΟΡΙΑ.


Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ακόμα και όλα τα Τμήματα από δύο οποιαδήποτε Επιστημονικά Πεδία ανεξάρτητα τη Κατεύθυνση που ακολούθησε (ίσως με διαφορετικά ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στη κάθε επιλογή του).

Ο απόφοιτος του Ενιαίου Λυκείου για την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να συμμετάσχει (για όσα χρόνια θέλει) στις γραπτές εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου σε όλα υποχρεωτικά τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα μαζί με τους τελειόφοιτους της κάθε χρονιάς. Οι τελευταίες κάθε φορά βαθμολογικές επιδόσεις του στα γραπτά μαζί με τους προφορικούς βαθμούς που είχε, δίνουν τα νέα του ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ και την προτεραιότητα εγγραφής του σε Τμήματα για Ανώτατες Σπουδές.

Δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο να διατηρήσει τη βαθμολογία του σε όλα τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (δεν κατοχυρώνονται βαθμολογίες σε μέρος μαθημάτων) και να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 10% του συνόλου των θέσεων ανά τμήμα.

Οι μαθητές της Β΄ & Γ΄ Λυκείου οι οποίοι, λόγω ασθένειας ή ανωτέρας βίας δεν παίρνουν μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όσα μαθήματα δεν προσέρχονται, σε ειδική εξεταστική περίοδο.

anired02_up.gifΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

 ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΕΔΙΩΝΑπό τις τρεις ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ποια είναι αυτή που είναι η ποιο κατάλληλη για να συγκεντρώσω τα περισσότερα ΜΟΡΙΑ για τη σχολή προτίμησής μου ;
Σ΄ αυτό το ερώτημα απάντηση δίνουν τα παρακάτω :Από τη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
1ο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες
π.χ. Δικηγόρος, Φιλόλογος, Ψυχολόγος, Δημοσιογράφος, Δάσκαλος κ.λ.π.

5ο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης
π.χ. Οικονομολόγος, Λογιστής, Στέλεχος Επιχειρήσεων, Τουριστκά κ.λ.π.

Και στα άλλα Επιστημονικά Πεδία με μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας.


Από τη ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
2ο Επιστημονικό Πεδίο

Θετικές Επιστήμες
π.χ. Μαθηματικός, Γεωπόνος, Πληροφορική, Βιολόγος, Στρατιωτικός κ.λ.π.

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστήμες Υγείας
π.χ. Ιατρός, Νοσηλευτής, Κτηνίατρος, Βιολόγος, Οδοντίατρος κ.λ.π.
4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες
π.χ. Μηχανολόγος, Αρχιτέκτονας, Πληροφορική, Στρατιωτικός κ.λ.π.
5ο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης
π.χ. Οικονομολόγος, Λογιστής, Στέλεχος Επιχειρήσεων, Τουριστκά κ.λ.π.

Και στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο με μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας.


Από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
2ο Επιστημονικό Πεδίο

Θετικές Επιστήμες
π.χ. Μαθηματικός, Γεωπόνος, Πληροφορική, Βιολόγος, Στρατιωτικός κ.λ.π.

4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες
π.χ. Μηχανολόγος, Αρχιτέκτονας, Πληροφορική, Στρατιωτικός κ.λ.π.
5ο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης
π.χ. Οικονομολόγος, Λογιστής, Στέλεχος Επιχειρήσεων, Τουριστκά κ.λ.π.

Και στα άλλα Επιστημονικά Πεδία με μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας.


Επισημαίνουμε ότι, από κάθε ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, ο μαθητής μπορεί να επιλέξει (ακόμα και όλα τους τα ΤΜΗΜΑΤΑ) από δύο οποιαδήποτε ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ με διαφορετικό, ίσως αριθμό ΜΟΡΙΩΝ ως άριστα.

 anired02_up.gifΕΠΙΣΤΡΟΦΗ