MOLECULAR EXPR.

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ VIRTUAL LABORATORIES PHYSICS εικονικά εργαστήρια virtual laboratories ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ VIRTUAL LABORATORIES PHYSICS εικονικά εργαστήρια φυσικη ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ εικονικά εργαστήρια
ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ εικονικά εργαστήρια ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ εικονικά εργαστήρια ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ εικονικά εργαστήρια ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ εικονικά εργαστήρια ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ εικονικά εργαστήρια

 

 

 

 

 
Digital Image Processing  (Επεξεργασία Ψηφιακής εικόνας)

 

 

Digital Image Sampling Frequency - Εξετάζεται η επίπτωση που έχει η συχνότητα δειγματοληψίας στην ανάλυση της τελικής ψηφιακής εικόνας

Spatial Resolution - Εξετάζεται η επίπτωση που έχει ο αριθμός των pixels που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας εικόνας στην ποιότητα της εικόνας αυτής

Gray-Level Resolution - Αριθμός αποχρώσεων του Γκρι που χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό μιας ψηφιακής εικόνας.

Contrast Manipulation in Digital Images - Εξετάζεται το μεγάλο εύρος ρυθμίσεων της αντίθεσης μιας ψηφιακής εικόνας και πως αυτή επηρεάζει την τελική εμφάνισή της

Contrast Stretching and Histogram Normalization - Αυτό το εργαστήριο εξερευνά πώς η ανακατανομή των τιμών φωτεινότητας μέσω της εφαρμογής των αλγορίθμων κύρτωσης αντίθεσης φωτεινότητας και κανονικοποίησης ιστογράμμων μπορεί να αποκαταστήσει τις ψηφιακές εικόνες που έχουν τη φτωχή αντίθεση.

Grayscale Image Complement - Αυτό το διαλογικό εργαστήριο εξερευνά τα αποτελέσματα των διαδικασιών συμπληρώματος γκρι, στις γκρι ψηφιακές εικόνες και τα ιστόγραμμά τους

Balancing Color in Digital Images - Εξισορρόπηση χρωμάτων στις ψηφιακές εικόνες.

Levels Adjustment in Digital Images - Ρύθμιση επιπέδων στις ψηφιακές εικόνες

Output Look-Up Table Manipulation - Οι τιμές αντίθεσης φωτεινότητας και χρώματος μπορούν να αλλάξουν χωρίς την τροποποίηση της αρχικής ψηφιοποιημένης εικόνας, και μια διευθετήσιμη καμπύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει αμφίδρομα τις τιμές παρούσες στον πίνακα Look-up.

Line Intensity Scanning - Το διαλογικό εργαστήριο εξερευνά την τεχνική ανίχνευσης έντασης γραμμών

Background Subtraction - Αυτό το διαλογικό εργαστήριο εξερευνά τα σχέδια επεξεργασίας εικόνας που χρησιμοποιούν είτε μια προηγουμένως καταγραμμένη εικόνα υποβάθρου είτε μια τεχνική επεξεργασίας που στηρίζεται στη δημιουργία μιας εικόνας υποβάθρου από την αρχική ψηφιακή εικόνα

White and Black Balance - Εξισορρόπηση μαύρου και λευκού χρώματος

Gamma Correction - Η αντιληπτή φωτεινότητα μιας ψηφιακής εικόνας που συλλαμβάνεται με ένα οπτικό μικροσκόπιο είναι εξαρτώμενη όχι μόνο από τους όρους του φωτισμού δειγμάτων, αλλά και από την ευαισθησία και τη γραμμικότητα του ανιχνευτή επάνω στον οποίο η εικόνα σχηματίσθηκε. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά της συσκευής παρουσίασης (τηλεόραση, οθόνη υπολογιστών, flat-screen) όπου η ψηφιακή εικόνα εμφανίζεται επίσης έχει επιπτώσεις στην διανομή έντασης και την αλληλεξάρτηση της αντίθεσης μεταξύ των φωτεινών και σκοτεινών περιοχών στο δείγμα. Τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται από μια μεταβλητή που είναι γνωστή ως γάμμα και εξερευνάται σε αυτό το διαλογικό εργαστήριο.

Adjustment of Digital Image Sharpness - Ρύθμιση της οξύτητας (sharpness) της ψηφιακής εικόνας

Convolution Kernels - Πολλοί από τους ισχυρότερους αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας στηρίζονται επάνω σε μια διαδικασία που είναι γνωστή ως συνέλιξη (ή χωρική συνέλιξη), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτελέσει μια ευρεία ποικιλία διαδικασιών στις ψηφιακές εικόνες

Convolution Kernel Mask Operation - Αυτό το διαλογικό σεμινάριο εξερευνά πώς μια λειτουργία συνελίξεων εκτελείται σε μια ψηφιακή εικόνα.

Median Filters for Digital Images - Αυτό το διαλογικό σεμινάριο εξερευνά την αφαίρεση του θορύβου παλμού από μια ψηφιακή εικόνα χρησιμοποιώντας το μεσαίο φίλτρο, και πώς η εφαρμογή αυτού και οι σχετικές τεχνικές φιλτραρίσματος έχουν επιπτώσεις στην τελική εμφάνιση της φιλτραρισμένης εικόνας.

Fourier Transform Filtering Techniques - Τεχνικές φιλτραρίσματος μετασχηματισμού κατά Φουριέ.

Spatial Averaging - Αυτό το διαλογικό σεμινάριο εξερευνά τα οφέλη και τις συνέπειες του χωρικού υπολογισμού μέσου όρου ως μέθοδο απομάκρυνσης του θορύβου από τις ψηφιακές εικόνες.

Geometric Transformation: Interpolation and Image Rotation - Αυτό το διαλογικό εργαστήριο εξερευνά τις βασικές ιδιότητες του γεωμετρικού μετασχηματισμού, και πώς οι αλγόριθμοι που περιλαμβάνονται στο μηχανισμό του μετασχηματισμού μπορούν να επηρεάσουν την τελική εμφάνιση καθώς επίσης και το περιεχόμενο πληροφοριών της μετασχηματισμένης εικόνας

JPEG Image Compression - Συμπίεση χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο JPEG και πως αυτή επηρεάζει το μέγεθος και την τελική εμφάνιση της τελικής εικόνας

 

Full-Frame CCD Operation
Intel Play QX3 Computer Microscope Simulator  Ανακαλύψτε πως το hardware και το software συνεργάζονται για να παράγουν εικόνες που μπορείτε να χειριστείτε ψηφιακά χρησιμοποιώντας αυτό το καταπληκτικό μικροσκόπιο

 

Geometrical Construction of Ray Diagrams  Μια δημοφιλής μέθοδος αναπαράστασης της διάδοσης των φωτεινών κυμάτων περιλαμβάνει την εφαρμογή της γεωμετρικής οπτικής για να καθοριστεί το μέγεθος και η θέση των εικόνων που διαμορφώνονται από ένα φακό ή ένα σύστημα φακών. Αυτό το εργαστήριο εξερευνά πώς δύο αντιπροσωπευτικές φωτεινές ακτίνες μπορούν να καθιερώσουν τις παραμέτρους ενός σεναρίου απεικόνισης.

 

Reflected Light Confocal Microscopy  -Εξερευνήστε τη μικροσκόπηση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων χρησιμοποιώντας τίς σε πραγματικό χρόνο ομοεστιακές παρατηρήσεις με ανάλυση 0,18 μικρών με αυτό το διαλογικό εργαστήριο.

 

Building A Charged Coupled Device  Εξερευνήστε τα βήματα που ακολουθούνται στην κατασκευή μιας συσκευής CCD

 

Astigmatism  Αστιγματισμός

 

Video Signal Generation  Δημιουργία σήματος Βίντεο

 

 

 


Copyright © 2002 by Kousloglou Manolis. All rights reserved.
Revised: 11 Δεκ 2014 16:54:15 +0200 .