Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με υπολογιστή
 


ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕ WORD
(18)


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (WORD)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕ ΕXCEL
(
(1)


ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ (WORD)


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕ HYPER STUDIO
(1)

 

 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕ PAINTSHOP PRO
(1)

 

 

Επίσης αξιόλογες πανεπιστημιακές σελίδες, στις οποίες μπορείτε να αντλήσετε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να τις εφαρμόσετε στην τάξη σας προσφέρουν οι δικτυακοί τόποι:

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ


 

ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ