Διαδικασία Πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ  
 

 Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2006

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 25η Σεπτεμβρίου 2006

Για τη λήψη της Βεβαίωσης Πιστοποίησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης (εγκύκλιος 93297/ΚΓ/14-09-2006).

 

Επόμενες ενέργειες εκπαιδευτικών:

Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να συμμετάσχουν στη διαδικασία της Πιστοποίησης στη χρήση Τ.Π.Ε., μπορούν:

    1. Να κατατοπιστούν εκτενώς για την Πιστοποίηση από την εγκύκλιο (488/ΚΓ/04-01-2005) και τους Οδηγούς / Εγχειρίδια Υποστήριξης των Διαδικασιών.

    2. Να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης του έργου (http://epimorfosi.cti.gr/certification) και να αποκτήσουν κωδικούς εισόδου (διαδικασία ταυτοποίησης, για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί τους κωδικούς)

    3. Να ενημερωθούν για το πρόγραμμα εξετάσεων από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης του Έργου χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εισόδου. Και στη συνέχεια:

    4. Να επιλέξουν ημέρα, ώρα εξέτασης και Κέντρο Πιστοποίησης από το εγκεκριμένο πρόγραμμα εξετάσεων.

    Πηγή: http://www.de.sch.gr/epimorfosi/index.htm