Συνέδρια - Ημερίδες για τις Τ.Π.Ε.
 

 

Στο χώρο αυτό φιλοξενούνται χρήσιμες πληροφορίες για Συνέδρια και Ημερίδες που πραγματοποιούνται πανελλαδικά και αφορούν θέματα εκπαίδευσης και Νέων Τεχνολογιών.
 

1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για την Εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.
Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ .
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020

TEI ΠΕΙΡΑΙΑ   10,  11  &   12  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΙΣΟΔΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 

Τελευταία ενημέρωση: 4/10/2014