Παλαιά Διαθήκη

10β. Οι γιορτές του Ισραήλ
11.   Η είσοδος στη Γη της Επαγγελίας: η υπόσχεση του Θεού εκπληρώνεται
12α.  Οι βιβλικές διηγήσεις για τους Κριτές και τους βασιλείς
12β. Αγώνες για εγκατάσταση στη Γη της Επαγγελίας: η σχέση ?ε το Θεό δοκιμάζεται
13.   Η ζωή οργανώνεται ?ε βάση το Νό?ο του Μωυσή
14.   ?αβίδ, ο δοξασμένος βασιλιάς του Ισραήλ
15.   Οι Ψαλ?οί, ποιήματα και τραγούδια για το Θεό
16.   Σολο?ών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ
17α.  Τα χρόνια από τη διάσπαση του ενιαίου βασιλείου έως τη Βαβυλώνια αιχ?αλωσία
17β. Η εποχή της κρίσης
18.   Οι Προφήτες: το στό?α του Θεού
19.   Ο προφήτης Ωσηέ: η φωνή της αγάπης
20.   Ο προφήτης Μιχαίας: το όρα?α της παγκόσ?ιας ειρήνης
21.   Ησαΐας: ο προφήτης του Ε??ανουήλ
22α.  Βαβυλώνια Αιχ?αλωσία: ο λαός στην εξορία