Διδασκαλία του Προγραμματισμού

με χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου Ρομποτικής LEGO MINDSTORMS