Είπαν:

Γάμος με κακή γυναίκα, είναι τρικυμία μέσα στο λιμάνι. (Ζενέ)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

 

Σύνοψη Όρια-Παράγωγοι (σε pdf)

Σύνοψη Στατιστική (σε pdf)

 

Όρια - Συνέχεια  Ασκήσεις pdf doc

 

Παράγωγοι Ασκήσεις pdf doc

 

 

Στατιστική  Θέματα 2010 pdf doc

Στατιστική  Θέματα 2009 pdf doc

Στατιστική  Θέματα 2000-2008 pdf doc

Στατιστική  Τεστ pdf doc

 


Δώρο Πάσχα pdf doc

 

 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 1  pdf doc

 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2  pdf doc

 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 3 pdf doc

 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 4 pdf doc

 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 5 pdf doc

 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 6 pdf doc