Είπαν:

Μη διαψεύδεις τις ελπίδες ενός ανθρώπου, όταν δεν μπορείς να του δώσεις νέες. (Σαίξπηρ)

Μαθηματικά ΕΠΑΛ Γ τάξη

 

Σύνοψη Στατιστική (σε pdf)

Σύνοψη Όρια-Παράγωγοι (σε pdf)

Σύνοψη Ολοκληρώματα (σε pdf)

 

Στατιστική  Θέματα 2010 pdf doc

Στατιστική  Θέματα 2009 pdf doc

Στατιστική  Θέματα 2000-2008 pdf doc

Στατιστική  Τεστ pdf doc

Στατιστική  Τεστ Απαντήσεις  pdf doc


Όρια - Συνέχεια  Θέματα 2010 pdf doc

Όρια - Συνέχεια  Θέματα 2009 pdf doc

Όρια - Συνέχεια  Θέματα 2000_2008 pdf doc

Όρια - Συνέχεια  Τεστ pdf doc

Όρια - Συνέχεια  Τεστ Απαντήσεις pdf doc

 

Παράγωγοι - Ολοκληρώματα  Θέματα 2010 pdf doc

Παράγωγοι - Ολοκληρώματα Θέματα 2009 pdf doc

Παράγωγοι - Ολοκληρώματα Θέματα 2000_2008 pdf doc

Παράγωγοι - Ολοκληρώματα Τεστ pdf doc

Παράγωγοι - Ολοκληρώματα Τεστ Απαντήσεις pdf doc

 

Μικρό Δώρο Πάσχα (16 ασκήσεις επανάληψης) pdf doc

Μεγάλο Δώρο Πάσχα (37 ασκήσεις επανάληψης) pdf doc

 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 1  pdf doc

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 1  Απαντήσεις pdf doc

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2  pdf doc

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2  Απαντήσεις pdf doc

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 3 pdf doc

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 3  Απαντήσεις pdf doc

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 4 pdf doc

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 4  Απαντήσεις pdf doc

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 5 pdf doc

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 5  Απαντήσεις pdf doc

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 6 pdf doc

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 6  Απαντήσεις pdf doc