Σχετικά με STEMigrants

Το STEMigrants είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από δύο εκπαιδευτικούς με στόχο την εξεύρεση μιας δημιουργικής και πρακτικής λύσης που θα παρέκαμπτε το γλωσσικό εμπόδιο με το οποίο είναι αντιμέτωποι στην καθημερινότητά τους όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης που φιλοξενούν στην τάξη τους πρόσφυγες/μετανάστες μαθητές.

Η πρωτοβουλία οδήγησε στην ιδέα της αξιοποίησης της εκπαίδευσης STEM σε συνδυασμό με πολυμεσικά κείμενα. Συγκεκριμένα, οι STEMigrants προτείνουν στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς την εφαρμογή στην τάξη δραστηριοτήτων STEM τα υλικά και οι οδηγίες των οποίων θα δίνονται στους μαθητές στην κοινή γλώσσα όλων των παιδιών, τις εικόνες και τα βίντεο.

Στόχος για τους εκπαιδευτικούς δεν θα πρέπει να είναι μόνο η εκπαίδευση των μαθητών σε όρους και έννοιες των φυσικών επιστημών, αλλά ευρύτεροι. Η εφαρμογή της εκπαιδευτικής αυτής πρακτικής στις διαπολιτισμικές τάξεις του σύγχρονου σχολείου στόχο έχει να υπερπηδήσει το εμπόδιο της γλώσσας και να οδηγήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλήματος, η δημιουργικότητα και η καινοτομία.

Μέσω της εκπαίδευσης STEM o πρόσφυγας/μετανάστης μαθητής συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες με τους συμμαθητές του/της αφού πλέον δεν απαιτείται ανάγνωση ή ομιλία στα ελληνικά. Επιπλέον, με έμμεσο, εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο μαθαίνει βασικό λεξιλόγιο αντίστοιχο του περιεχομένου των δραστηριοτήτων. Οι ελληνόφωνοι μαθητές από την πλευρά τους καταρρίπτουν σταδιακά πιθανές στερεοτυπικές αντιλήψεις και εξασκούνται στην ανεύρεση επικοινωνιακών λύσεων. Για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό τα οφέλη είναι πολλαπλά αφού από τη μια επιτυγχάνει την ένταξη και την εκπαίδευση και από την άλλη την επικοινωνία και την ομαδικότητα.