Ρομποτικό χέρι

   Θέμα: Προσομοίωση τενόντων χεριού, μηχανική  Τάξη: Δ’, Ε’ & Στ’, Α’ Γυμνασίου  Ηλικία: 9-12  Χρόνος: 25 λεπτά  Κόστος: 1€  Είδος: Κατασκευή  Λέξεις κλειδιά: Μετάδοση κίνησης  Δεξιότητες: Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα, Συνεργασία   Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές σε ζευγάρια κατασκευάζουν προσομοίωση των τενόντων του καρπού.   Στόχοι: Οι μαθητές… να είναι σε θέση να περιγράφουν τον […]

Read More Ρομποτικό χέρι