Διακόσμηση Τάξης

Η λίμνη των γραμμάτων

2πλή αφίσα με όλα τα γράμματα της ΑΒ (έτοιμη και σταδιακή 4xΑ3).

Δίψηφα Φωνήεντα

αφίσα με όλα τα δίψηφα φωνήεντα (2xA3)

Δίψηφα Σύμφωνα

αφίσα με όλα τα δίψηφα σύμφωνα (2xA3)

Καρτέλες Τοίχου ΑΒ

24 καρτέλες Α4 με όλα τα γράμματα

«Το ακούω και το ξεχνώ. Το βλέπω και το θυμάμαι.
Το κάνω και το καταλαβαίνω».

Κομφούκιος