Συμπληρώστε τα κενά και πατήστε "Έλεγχος" (κάτω) για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Πατήστε το κουμπί "Βοήθεια" (κάτω) για να προστεθεί αυτόματα ένα σωστό γράμμα στην απάντηση που σας δυσκολεύει. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί με το ερωτηματικό " ; " (δίπλα από κάθε κενό) για να έχετε επιπλέον πληροφορίες. Υπόψιν όμως ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις χάνετε βαθμούς.
Τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ηπείρου είναι: 


1. Ο στα βόρεια ο οποίος 
πηγάζει από την Πίνδο αλλά συνεχίζει στην Αλβανία.

2. Ο στα ανατολικά που
πηγάζει κοντά στο Μέτσοβο αλλά χύνεται στον
Αμβρακικό κοντά στην Άρτα.

3. Ο στα νότια ο οποίος
εκβάλει επίσης στον Αμβρακικό αλλά πιο κοντά
στην Πρέβεζα.

4. Ο (δυτικά) γνωστός από την αρχαιότητα γιατί πιστεύονταν ότι εκεί
υπήρχαν οι Πύλες του Άδη

5. Ο Θύαμις ή στα δυτικά
που εκβάλει στο νομό Θεσπρωτίας, πιο βόρεια
από την Ηγουμενίτσα.


1

2

3

4

5