επικοινωνία 

Το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο βρίσκεται στο gmail με το ίδιο όνομα (leftezi) που βλέπετε και στο banner πάνω. Ισχύει κι αυτό του sch.gr βέβαια με το όνομα lefzik αλλά το ελέγχω λίγο πιο αραιά. Προτιμήστε το gmail.
Δεν τα γράφω μαζί με το "παπάκι" μπας και γλιτώσω τα διαφημιστικά.

.

..
.

.

.

.

nobody is perfect