σύνδεσμοι 

 

Όλα τα χωριά και οι πόλεις της Ελλάδας στο Google Earth. Ανοίγοντας αυτόν τον τοποδείκτη (placemark), μπορείτε να προσανατολιστείτε πολύ καλύτερα πάνω στο ανάγλυφο της Ελλάδας γιατί περιέχει όλες τις πόλεις και τα χωριά της:

Greek_towns

.

..
.

.

.

.

nobody is perfect