Βιβλιογραφία-υπερσύνδεσμοι

Βιβλιογραφία-υπερσύνδεσμοι

PDFΕκτύπωση

CoxeterΘα ήταν κλοπή να ισχυριστώ ότι τα παραπάνω είναι δικές μου σκέψεις. 'Ολα αυτά είναι φανερό ότι προϋπάρχουν και εγώ απλώς έκανα επιλογές, παρουσίασα και ίσως έλυσα σε κάποιες περιπτώσεις. Δίνουμε λοιπόν τη βιβλιογραφία καθώς και κάποιους υπερσυνδέσμους που φάνηκαν χρήσιμοι στη δημιουργία του ιστού.

 

 

 

 

 

 

 1. Coxeter, H. and S. L. Greitzer. (1977). Geometry Revisited, Washington: The Mathematical Association of America.
 2. Dodge, W. C..(2004). Euclidean Geometry and Transformations. New York: Dover Puplications, Inc.
 3. Greenberg, M..(1973). Euclidean and Non-Euclidean Geometries. San Francisko: W. H. Freeman and Company.
 4. Martin, G. .(1982). Transformation Geometry, An Introduction to Symmetry. New York: Springer.
 5. Ogilvy, C. S..(1990). Excursions in Geometry. New York: Dover Puplications, Inc.
 6. Pedoe, D.(1988). Geometry, A comprehensive Course. New York: Dover Puplications, Inc.
 7. Yaglom, I. M.. (1968). Geometric Transformations (Vol I, II, III). New York: Random House Inc. (Από εδώ είναι τα προβλήματα, εκτός των προβλημάτων 4, 5 στις στροφές που είναι από τον Coxeter και του 1 στις ομοιοθεσίες που είναι στοιχειώδες.Αν δεν έχετε πολύ χρόνο ρίξτε μια ματιά στους δύο πρώτους τόμους αυτού.)
 8. http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry (Ένα site με πολύ ενδιαφέροντα μαθηματικά applets)
 9. http://www.geogebra.org (To site του λογισμικού που δημιουργεί τα applet στον ιστό μας)
 10. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/BiogIndex.html (Ένα αρκετά αξιόπιστο site, που συγκεντρώνει βιογραφίες μαθηματικών)
 11. http://lyk-malion.ira.sch.gr/math/(Ένα site που μπορεί να βρει κανείς πολλά για μαθηματικό λογισμικό και μαθηματικά χάρη στο συνάδερφο κ. Αθ Φεργαδιώτη.)