Πρόβλημα 1 κεντρική προβολή Β

Πρόβλημα 1 κεντρική προβολή Β

PDFΕκτύπωση
ChaslesΑν ΑΒΓΔ τετράπλευρο περιγεγραμμένο σε κύκλο σ και Κ,Λ,Μ, Ν τα σημεία επαφής των ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ με τον σ , θα δείξουμε ότι:
(α)τα σημεία τομής των διαγωνίων των ΑΒΓΔ και ΚΛΜΝ ταυτίζονται και
(β) Οι προεκτάσεις των διαγωνίων του ΑΒΓΔ διέρχονται από τα σημεία τομής των απέναντι πλευρών του ΚΛΜΝ.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Το "εύκολο πρόβλημα"

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)