Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Αρχική σελίδα
Download
 
Η ιστοσελίδα κατασκευάζεται ακόμα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Ένα πρόγραμμα προγραμματισμού και παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων κατά τη διάρκεια του Σχολικού έτους.
 
  Το πρόγραμμα είναι ελεύθερο για χρήση από τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Οι υπολογισμένες ημερομηνίες που παράγει.

Αντιστοίχιση ημερ/νιών με ενότητες διδασκαλίας του μαθήματος.

Η σελίδα αυτή ενημερώνεται από τον δάσκαλο Κωνσταντινίδη Λεωνίδα