Ισότητα
οίκαδε

Στα πλαίσια του έργου «Προγράμματα υποστήριξης της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες» που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα της δράσης "Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία" μελετήθηκαν τα σχολικά βιβλία όλων των σχολικών βαθμίδων.  

Από δω μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή Word δείγμα της εργασίας για το Λύκειο

Δεσμοί

 

1.      Σημαντικές γυναίκες του κόσμου-Notable Women International

www.fembio.org

Η βιογραφική βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες για παραπάνω από 30.000 σημαντικές γυναίκες. - FemBio's biographical database contains information on more than 30,000 notable women worldwide.

2.      Φύλο και σχολείο
Μάθημα: Γλώσσα (Γερμανικά στη Γερμανία): 80%  των μαθητών με δυσκολίες στην ανάγνωση και την ορθογραφία αγόρια, όπως αποκαλύπτει το πρόγραμμα  PISA (Programme for International Student Assessment). Επισημαίνεται η ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας

3.      Κέντρο ΑΝΤΙΓΟΝΗ

 

Κέντρο ΑΝΤΙΓΟΝΗ για την καταγραφή διακρίσεων, ρατσισμού, ξενοφοβίας, αλλά και Καλών Πρακτικών της Διοίκησης, στους 5 κρίσιμους τομείς της απασχόλησης, της νομοθεσίας, της εκπαίδευσης, της στέγασης και της ρατσιστικής βίας.

4.      Γυναικείες Οργανώσεις στην Ελλάδα (Κατάλογοι)

 1. http://www.distel.ca/womlist/countries/greece.html
 2. http://www.anthropos.gr/search.asp?Mode=advanced&Categ=13

5.      Revue francophone Γαλλόφωνη Επιθεώρηση με φεμινιστικά θέματα

http://clio.revues.org/

6.      Ιστότοπος της εναλλακτικής οικολογικής πολιτικής

http://chicheweb.org

 Ανάμεσα στις εκστρατείες που οργανώνει φέτος η πλειοψηφία του ιστότοπου είναι κι εκείνη της συμφιλίωσης ανάμεσα στο φεμινισμό και την πολιτική οικολογία.

Άρθρα :

 • Μια ουσιαστική διαφορά;
 • Γυναίκες στην πολιτική
 • Οικολογικός φεμινισμός
 • Ανισότητες που ποτέ δεν τις παραδέχονται
 • Η σεξουαλική επανάσταση στο διαμέρισμα Χ.
 • Τι είναι μια σεξιστική εικόνα;

Περιέχει επίσης χιουμοριστικά άρθρα που προωθούν τη γυναικεία υπόθεση:

 • 100 λόγοι για να είμαστε (ακόμη) φεμινίστριες
 • Για τα ζευγάρια
 • Μετά την επανάσταση
 • «Έλα, βρώμα, είναι πολύ ωραία!», από την Aude
 • Φυλετικές ταραχές στο Στρασβούργο
 • Γαμώ το φύλο!

Ένας άντρας που κάνει μασάζ: είναι θεραπευτής

Μια γυναίκα που κάνει μασάζ: είναι πουτάνα

Ένας επαγγελματίας : είναι ένας αθλητής υψηλού επιπέδου

Μια επαγγελματίας: είναι μια πουτάνα

Ένας άντρας χωρίς ηθική: είναι ένας πολιτικός

Μια γυναίκα χωρίς ηθική: είναι μια πουτάνα

Ένας άντρας που τα φτιάχνει με πολλές γυναίκες: είναι ένας καρδιοκαταχτητής

Μια γυναίκα που τα φτιάχνει με πολλούς άντρες: είναι μια πουτάνα

Ένας δημόσιος άντρας: είναι ένας γνωστός άνθρωπος

Μια δημόσια γυναίκα: είναι μια πουτάνα

Ένας εύκολος άντρας : είναι ένας ευχάριστος άνθρωπος

Μια εύκολη γυναίκα: είναι μια πουτάνα

famafrique

7.      Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης προς τις γυναίκες

http://www.famafrique.org/liens/convcedaw.html

Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε από το Τμήμα Συνεργασίας των Πολιτικών και της Διαρκούς Ανάπτυξης του ΟΗΕ. (Ο.Ο.Σ.Α. ; Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης)

Ce document est fourni par le Département de la coordination des politiques et du développement durable (DPCSD) des Nations Unies.

Η αναπαραγωγή και η διανομή αυτού του εγγράφου - με ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή - ενθαρρύνονται με τον όρο ότι δηλώνεται η άδεια της αναπαραγωγής εκ μέρους του ΟΗΕ.

 

8.      Η Ευρωπαϊκή Ένωση  από την πλευρά των κοριτσιών (Du Côté Des Filles)

http://www.ducotedesfilles.org/fr/cote_filles.htm

Δημιουργήθηκε το 1994 με σκοπό να επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα εξάλειψης του σεξισμού στο εκπαιδευτικό υλικό, να προωθήσει αντισεξιστικές αναπαραστάσεις, να παραγάγει και να διαδώσει χρήσιμα εργαλεία ευαισθητοποίησης προορισμένα για τους εκδοτικούς οίκους, τις και τους δημιουργούς, τους γονείς και κάθε δημόσια εξουσία

9.      Bienvenue sur le site d'Egalens

http://www2.unil.ch/liege/Egalens/index.html
un site consacré à l'égalité dans l'enseignement - Ιστοσελίδα αφιερωμένη στην ισότητα στην εκπαίδευση
Comment construire l'égalité entre filles et garçons ?
Πώς να πετύχουμε την ισότητα ανάμεσα σε κορίτσια και αγόρια;

10. France 5 est une chaîne du groupe francetélévisions

http://www.france5.fr/actu_societe/W00137/6/108515.cfmημοσιεύει δοκίμια, συνεντεύξεις, υλικό σχετικό με το θέματης ισότητας των δύο φύλων

11. ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité

http://www.femmes-egalite.gouv.fr/

Υπουργείο σχετικό με θέματα κοινωνικής σύγκλισης και ισότητας

Υπηρεσία δικαιωμάτων της γυναίκας για την επαγγελματική ισότητα, εναντίον της βίας, υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων, εκπαίδευση και ισότητα

12. lesptitsegaux.org

http://www.lesptitsegaux.org/index.html

Répertoire d'activités visant la promotion de conduites non sexistes entre filles et garçons de maternelle et de primaire.

Δραστηριότητες προώθησης της μη σεξιστικής συμπεριφοράς μεταξύ κοριτσιών και αγοριών στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό.

13.  UNESCO

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=35874&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

ΟΗΕ: Δικαιώματα, ισότητα και εκπαίδευση για όλους

14. Les Pénélopes

Οι σύγχρονες Πηνελόπες πλέκουν ολημερίς ένα πολυπολιτισμικό πέπλο και χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες συνεργάζονται ανταλλάσσοντας πληροφορίες προς όφελος όλων των γυναικών του κόσμου

15. Γυναίκες σε ηγετικές θέσεις

http://www.km-bw.de/servlet/PB/-s/75g3wx10m6frqcnxd861yjxio51sbdfkl/menu/1107678/index.html

«Γυναίκες σε ηγετικές θέσεις» του Υπουργείου Παιδείας της Βάδης Βυττεμβέργης "Frauen in Führungspositionen" des Kultusministeriums Baden-Württemberg

16. Εκδόσεις Γυναικεία Επίθεση

http://www.verlag-frauenoffensive.de/

Η Γυναικεία Επίθεση είναι ο πρώτος εκδοτικός οίκος της Γερμανίας και το παλιότερο γερμανικό αυτόνομο φεμινιστικό κίνημα

Frauenoffensive ist Deutschlands erster Frauenverlag und das älteste deutsche autonome feministische Projekt.

 

Διεθνείς Οργανισμοί

 1. http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy/com2000_335_el.pdf
  Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κοινοτική στρατηγική για την ισότητα των 2 φύλων 2001-2005

 2. http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy/com2000_335_el.pdf
  http://www.coe.int/T/e/human_rights/equality
  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Σελίδες για την Ισότητα
  Welcome to the Council of Europe’s web site dedicated to equality between women and men

 3. http://www.womenlobby.org/
  . Το Λόμπι Ευρωπαίων Γυναικών (ΛΕΓ) είναι η συνομοσπονδία εθνικών και ευρωπαϊκών μη κυβερνητικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πάνω από 4000 ενώσεις στα 25 κράτη-μέλη.

 4. http://www.forwarduk.org.uk/Global Fund for Women
  Εμπρός - Ίδρυμα για την Υγεία των Γυναικών Forward - Foundation for Women's Health

 5. http://www.genderandaids.org/
  Φύλο και HIV/AIDS -Gender and HIV/AIDS

 6. http://www.hrw.org/
  Παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Human Rights Watch

 7. http://www.iawp.org/ Διεθνής οργανισμός Γυναικών Αστυνομικών - IAWP - International Association of Women Police

 8. http://www.iwforum.org/leadership/mission/main.html
  Διεθνές Φόρουμ Γυναικών - International Women's Forum
  Το Διεθνές Φόρουμ Γυναικών είναι ένας οργανισμός από εξέχουσες γυναικείες προσωπικότητες που προάγει τη δυναμική ηγεσία, ασκεί την επιρροή του για πρόσβαση σε οποιαδήποτε θέση εξουσίας και μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες των γυναικών να ασκήσουν επιρροή.

 9. http://www.madre.org
  Μητέρα - Διεθνές πρόγραμμα γυναικείων δικαιωμάτων - Madre - International Women's Rights Project

 10. http://www.sigi.org/
  Η αδελφότητα γυναικών είναι ένα παγκόσμιο Ινστιτούτο που ιδρύθηκε το 1984, με στόχο την υποστήριξη και προώθηση των γυναικείων δικαιωμάτων σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό  και παγκόσμιο επίπεδο. Η αδελφότητα γυναικών είναι ένα παγκόσμιο Ινστιτούτο, ένας διεθνής ΜΚΟ με συμβουλευτικό ρόλο στον ΟΗΕ, η πρώτη διεθνής φεμινιστική δεξαμενή ιδεών.

 11. http://www.wedo.org/
  Οργανισμός Γυναικείου Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης - WEDO - Women's Environment and Development Organisation

 12. http://www.setwomenexperts.org.uk/
  Γυναίκες στην Επιστήμη, την Τεχνική και την Τεχνολογία- WITEC - Women in Science, Engineering and Technology. Αυτός είναι ο επίσημος ιστότοπος που χρηματοδοτείται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βρετανίας και αποτελεί μέρος της στρατηγικής του για τις  Γυναίκες στην Επιστήμη, την Τεχνική και την Τεχνολογία (ΕΤT)

 13. http://www.aclu.org/WomensRights/WomensRightsMain.cfm Διαδικτυακές πηγές για τα δικαιώματα των γυναικών - Women's Web Worldwide (englisch)

 14. http://www.womankind.org.uk/Womankind - Βρετανικός ιστότοπος για τα δικαιώματα των γυναικών

 15. http://www.womenforwomen.org/ Women for Women International (Πρόγραμμα βοήθειας για γυναίκες μετά από τραυματικές εμπειρίες στον πόλεμο)

 16. http://www.womensworldcongress.org/start.asp
  Παγκόσμιο Κογκρέσο Γυναικών - WomenWorldCongress

 17.  http://www.gender-mainstreaming.net/
  Κυρίαρχη Τάση των Φύλων - Gender Mainstreaming. Ορισμός: Σημαίνει σε όλες τις κοινωνικές διαδικασίες να λαμβάνονται υπόψη εκ των προτέρων ο διαφορετικός τρόπος ζωής και τα ενδιαφέροντα γυναικών και ανδρών, αφού δεν υπάρχει ουδέτερη πραγματικότητα ως προς τα δύο φύλα.

 18.  Διεθνής Εργατικός Οργανισμός (ΔΕΟ) - ILO International Labour Organization

 19. Ισότητα των Φύλων - Gender Equalitiy

 20. Πρόγραμμα Προώθησης  των Φύλων - Gender Promotion Programme

 21. ΟΑΣΕ Οργανισμός για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη - OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe

 22.  Γραφείο για Δημοκρατικούς Θεσμούς και Ανθρώπινα Δικαιώματα - Office for Democratic Institutions and Human Rights

 23.  http://www.likestillingsombudet.no/english/  Ο Συνήγορος της ισότητας των φύλων - The Gender Equality Ombud. Νορβηγικό Πρόγραμμα νομικής υπεράσπισης των γυναικών από διακρίσεις στο χώρο εκπαίδευσης, εργασίας και πολιτισμού.

 24. http://www.un.org/
  ΟΗΕ - Ηνωμένα Έθνη
 25. http://www.un-instraw.org/en/index.html
  UN INSTRAW - International Research and Training Institute for the Advancement of Women

 26. http://www.un.org/womenwatch/daw/
  Τμήμα για την προώθηση των γυναικών United Nations Division for the Advancement of Women

 27. http://www.un.org/womenwatch/
  Womenwatch – Αρχική σελίδα των γυναικείων οργανισμών στον ΟΗΕ

 28. http://www.fao.org/Gender/static/gendtrai.htm
  FAO - Food and Agriculture Organisation Capacity Building for Gender Mainstreaming in FAO Κυρίαρχη Τάση των Φύλων στον Οργανισμό Τροφίμων

 29. http://www.ifad.org/gender/approach/index.htm
  Gender and Development - Φύλο και ανάπτυξη Progress Reports on Gender Mainstreaming Αναφορά προόδου προς την Κυρίαρχη Τάση των Φύλων
 30. UNDCP - UN-Office for Drug Control and Crime Prevention Alternative Development Projects Gender Mainstreaming

 31. UNECE – United Nations Economic Commission for Europe -  Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη
  Gender Activities - Δραστηριότητες σχετικές με το φύλο

 32. UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
  Ιστοσελίδα για τις γυναίκες και την ισότητα των φύλων - Web Site on Women and Gender Equality 

 33. UNICEF - United Nations Children's Fund 
  Gender Equality - ισότητα των φύλων

 34. UNIFEM - United Nations Development Fund for Women Working for Women’s Empowerment and Gender Equality Women, Peace & Security

 35. UNDP - United Nations Development Programme
  Τα φύλα σε ανάπτυξη- Gender in Development (με πολλούς δεσμούς σχετικούς με το Θέμα Κυρίαρχη Τάση των Φύλων)

 36. http://www.undp.org/gender/
  Εργαλεία για την ανάλυση των φύλων και την Κυρίαρχη Τάση των Φύλων - Tools for Gender Analysis and Mainstreaming

 37. Ενδεικτικός κατάλογος Δράσεων για την Κυρίαρχη Τάση των Φύλων Suggestive Checklist of Actions for Gender Mainstreaming
 38. ΠΟΥ - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - WHO - World Health Organization
  Τμήμα Φύλων και Υγείας των Γυναικών Department of Gender and Womens Health (GWH)
 39. Παγκόσμια Τράπεζα - Weltbank - World Bank World Bank Gender Mainstreaming Strategy Paper Κυρίαρχη Τάση των Φύλων

 40. Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας World Bank Group - Gender Net

 41. http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_18518332_1_1_1_1_1,00.html Πρόγραμμα Ισότητας του ΟΟΣΑ - Le programme du Conseiller Parité -Gender Coordinator Programme

Δίκτυα και Φόρα

Γερμανικοί Ιστότοποι

 1. Επιχειρηματίες και επαγγελματίες Γυναίκες, Γερμανία -
  BPW - Business and Professional Women, Germany
 2. Ένωση Γερμανίδων πανεπιστημιακών (ΕΓΠ)-
  Deutscher Hochschullehrerinnenbund (DHB)
 3. Συμβουκευτικό Δίκτυο Ειδικευμένων Γυναικών - 
  Expertinnen Beratungsnetz Dresden e.V.
 4. Οι Γυναίκες ως Εργοδότριες -
  FAU - Frauen als Unternehmerinnen e. V.
 5. Δίκτυο Γυναικείου Περιβάλλοντος
  FrauenUmweltNetz
 6. Εταιρεία Γερμανίδων Ακαδημαϊκών -
  Gesellschaft Deutscher Akademikerinnen e.V.
 7. Σύνδεσμος Καλλιτέχνιδων -
  GEDOK - Verband der Gemeinschaften der Künstlerinnen und Kunstförderer e.V.
 8. Η Γη των Γυναικών -
  Terre des Femmes
  http://www.terre-des-femmes.de/

 

Ευρωπαϊκές ιστοσελίδες

 1. Επιχειρηματίες και επαγγελματίες Γυναίκες, Ελβετία -
  BPW - Business and Professional Women, Schweiz
 2. Δίκτυο  για Γυναικεία Ζητήματα
  CEE - Network for Gender Issues 
  http://www.europeanforum.bot-consult.se/gender_issues/
 3. ENP - European Network of Policewomen http://www.enp.nl/
 4. ΕΥΡΩΠΗ - Δίκτυο Γυναικών Επιστημόνων -
  EUROPA - Networks of Women Scientists http://europa.eu.int/comm/research/science-society/women-science/nows/index_en.cfm
 5. Ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα πίεσης Γυναικών -
  European Women Lobby - Ένωση Ευρωπαϊκών Γυναικείων Οργανισμών
 6. Φόρουμ για τις Ευρωπαίες Γυναίκες -
  Forum for European Women (FEW)
  http://www.womenlobby.org/index2.htm
 7. NCEO - http://www.europarl.eu.int/comparl/femm/ccec/default_en.htm
  Δίκτυο Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Network of Parliamentary Committees for Equal Opportunities for Women and Men in the European Union
 8. Μουσικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Γυναίκες - Κυρίως Γερμανικά rocksie - http://www.rocksie.de/ European Music Network for Women 
 9. Γυναίκες Εναντίον της Βίας στην Ευρώπη - WIDE - Network Women in Development Europe Women Against Violence Europe

 

Διεθνείς Ιστοσελίδες - International

 1. Aurora Women's Network (Γυναίκες και Διοίκηση Επιχειρήσεων)
 2. Επαγγελαματίες και επιχειρηματίες Γυναίκες, ΗΠΑ Business and Professional Women, USA
 3. Επαγγελαματίες και επιχειρηματίες Γυναίκες, ΗΒ Business and Professional Women, UK
 4. WITEC - Γυναίκες στην Επιστήμη την Τεχνική και την Τεχνολογία Women in Science, Engineering and Technology
 5. Δίκτυο Γυναικών που ζουν υπό τον ισλαμικό νόμο WLUML - Network Women Living Under Muslim Laws
 6. WomensNet
 7. http://www.bpb.de/publikationen/MXQU1P,0,0,Informationen_zur_politischen_Bildung.html
  Γερμανικό Ομοσπονδοιακό Κέντρο Δημοσιεύσεων για πολιτική εκπαίδευση. Βοηθήματα για
  .
 8. http://youngwomen.womenlobby.org/index_fr.html
  Mobiliser les jeunes femmes pour l'égalité en Europe Un projet du Lobby européen des femmes Avec le soutien de: Les coordinations suédoise, portugaise et grecque du LEF Le Programme d'Action Communautaire pour l'égalité femmes-hommes La Ministre Portugaise de l'égalité

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
    Β΄ Γ΄ Β΄Θ. Γ΄Θ.
1 Θρησκευτικά 2 2 2
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4 2   3 5
3 Νεοελληνική Γλώσσα  2 2 2    
4 Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2   3-2
5 Ιστορία 2 2 2   2
6 Φιλοσοφία       2  
7 Λατινικά       2 2-3
8 Δίκαιο   2      
9 Κοινωνιολογία     2    
10 Μάθημα Επιλογής 2 2 2    

Τα βιβλία του ΟΕΔΒ, Έκδοση 2004, Αθήνα

Α΄ Λυκείου: Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 1. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
 2. Έκφραση-Έκθεση
 3. Έκφραση Έκθεση - Θεματικοί Κύκλοι
 4. Γλωσσικές Ασκήσεις για το Ενιαίο Λύκειο 
 5. Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι 
 6. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής 
 7. Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής 
 8. Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας 
 9. Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου 
 10. Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία 
 11. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

Α΄ Λυκείου: Μαθήματα Επιλογής   

 1. Στοιχεία Θεατρολογίας 
 2. Ψυχολογία 
 3. Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός & οι ρίζες του 

Β΄ Λυκείου 

 • Τα μαθήματα της Β τάξης Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων.- Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά είκοσι τέσσερις (24) ώρες εβδομαδιαίως.
 • Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας 7 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και σε μαθήματα επιλογής. 
 • Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Β΄ Λυκείου: Γενικής Παιδείας

 1. Έκφραση - Έκθεση, του Χ. Τσολάκη 2
 2. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας των κ. Κ. Ακρίβου, Δ. Αρμάου κ.ά 2
 3. «Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565-1815», των Ι. Δημητρούκα, Θ. Ιωάννου και Κώστα Μπαρούτα 2
 4. Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς 2
 5. Σοφοκλέους Τραγωδίαι, Αντιγόνη -Φιλοκτήτης», των Δ. Δρακόπουλου, Κ. Ναστούλη, Χ.Γ. Ρώμα 2
 6. Χριστιανισμός και Θρησκεύματα 2

Β΄ Λυκείου: Θεωρητικής Κατεύθυνσης 

 1. Ρητορικά Κείμενα, των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου κ.ά.3
 2. Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης των Ι. Καζάζη, Α. Καραμήτρου
 3. Αρχές Φιλοσοφίας,  του Θ. Πελεγρίνη 2
 4. Λατινικά, Μ. Πασχάλη - Γ. Σαββαντίδη 2

Β΄ Λυκείου: Επιλογής

 1. Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών 2
 2. Θέματα Ιστορίας 2
 3. Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 2
 4. Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 2

Γ΄ Λυκείου  

Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης λυκείου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων.

 • Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίως.
 • Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και σε μαθήματα επιλογής. 
 • Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
 • Στη Γ΄ λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: Τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών.

Γ΄ Λυκείου: Γενικής Παιδείας

 1. Θέματα Χριστιανικής Ηθικής 1
 2. Κοινωνιολογία 2
 3. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας των κ. Κ. Ακρίβου, Δ. Αρμάου κ.ά 2
 4. Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, (δύο τεύχη) των Β. Σκουλάτου, Ν. Δημακοπούλου και Σ. Κόνδη 2
 5. Έκφραση - Έκθεση, των Χ. Τσολάκη κ.ά. 2

Γ΄ Λυκείου: Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 1. Θουκυδίδη - Περικλέους Επιτάφιος, του Η. Σπυρόπουλου 5
 2. Αρχαία Ελληνικά - Φιλοσοφικός Λόγος, των Μ. Κοπιδάκη, Δ. Λυπουρλή, κ.ά.
 3. Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη 2
 4. Νεοελληνική Λογοτεχνία 3-2
 5. Λατινικά, των Μ. Πασχάλη - Γ. Σαββαντίδη 2-3

Γ΄ Λυκείου: Επιλογής

 1. Προβλήματα Φιλοσοφίας 2
 2. Ιστορία της Τέχνης 2