Αρχική Τάξη Β΄ Τάξη Γ΄ Σύνδεσμοι downloads Επικοινωνία

 

Τάξη Α΄

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (pdf)

GeoGebra

Είδη γωνιών

Μέτρηση γωνίας με μοιρογνωμόνιο

Μαθαίνω πως ονομάζονται δύο γωνίες μεταξύ // ευθειών

Ερωτήσεις για δύο γωνίες μεταξύ // ευθειών

Συμμετρία ως προς σημείο

Συμμετρία ως προς άξονα

Συμμετρία και fractals 1

Συμμετρία και fractals 2

Συμμετρία και fractals 3

Συμμετρία και fractals 4

Συμμετρία και Leonardo da Vinci