"Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην ", Μ. Αλέξανδρος, Στρατηγός - Βασιλιάς της Μακεδονίας       
"Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει, αλλά μια φωτιά που πρέπει ν' ανάψει",  Πλούταρχος, φιλόσοφος


                                                                                                                                  Πνευματική Ιδιοκτησία 2005-2018. Μακροβασίλης Αθανάσιος.

 Σχεδίαση ιστοσελίδας με λογισμικό ανοιχτού κώδικα.