Βιβλία Δημοτικού

  • Εκτύπωση

Για το Δημοτικό δεν υπάρχει διδακτικό εγχειρίδιο για την Πληροφορική. 

Προτείνουμε στον αναγνώστη να μελετήσει το αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού και να αναζητήσει επίσης υλικό άλλων συναδέλφων.