Τεχνικές διδασκαλίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (τίτλοι)

Διδάσκοντας Γλώσσα την ώρα των Φυσικών  

Φυσικά Ε΄ Δημοτικού – ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ

Τετράδιο Εργασιών

 

[Επιλέγουμε ενδεικτικά (χρωματίζοντάς τες) κάποιες λέξεις κατάλληλες για τη διδασκαλία της Γλώσσας στο κεφάλαιο ΜΙΓΜΑΤΑ. Μπορείτε να συνεχίσετε επιλέγοντας λέξεις από τα επόμενα κεφάλαια.]

ΜΙΓΜΑΤΑ 

 

Αναμειγνύοντας δύο ή περισσότερες ουσίες μπορούμε να φτιάξουμε ένα μίγμα. Οι ουσίες αυτές είναι τα συστατικά του μίγματος.

 

Συμπλήρωσε το συμπέρασμα χρησιμοποιώντας τις λέξεις: μίγμα, ετερογενές, ομογενές, διάλυμα Διαβάστε περισσότερα «Διδάσκοντας Γλώσσα την ώρα των Φυσικών  «

Παρουσίαση με θέμα «Παιδαγωγικές ενέργειες για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών»

http://www.slideboom.com/presentations/2013304/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD