Περιοδικό Quantum - Ελληνική Έκδοση

Με τη σύμφωνη γνώμη των εκδόσεων Κάτοπτρο, παρουσιάζουμε στην σελίδα αυτή

http://ph403.edu.physics.uoc.gr/quantum.php

σε μορφή αρχείων PDF τα 44 τεύχη του περιοδικού Quantum

που εκδόθηκαν στα ελληνικά κατά την περίοδο 1994-2001.

Το περιοδικό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον μια που περιέχει εξαιρετικά άρθρα

που άπτονται μια σειρά θεμάτων σύγχρονης φυσικής και μαθηματικών