Το σχολείο μας συμμετέχει στην έρευνα του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου

European Schoolnet

"Έρευνα Σχολείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ΤΠΕ και Εκπαίδευση στο Γυμνάσιο."

 

Η Έρευνα στα σχολεία: οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση,  διεξάγεται εκ μέρους της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο και

το Πανεπιστήμιο της Li?ge σε συνεργασία με το IEA DPC.