15ο Γυμ Περιστερίου

@15gymperist

Στο twitter

https://twitter.com/#!/15gymperist

μπορείτε να βρίσκετε όλες τις αναρτήσεις που μπαίνουν

στην επίσημη ιστοσελίδα του

15ου Γυμνασίου Περιστερίου

και να μαθαίνετε τα νέα του σχολείου μας.