Με μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε από τα στατιστικά,
μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του σχολικού έτους 2011-2012,
ότι συνολικά 1 στους 4 μαθητές μας φέτος είναι αριστούχος,
δηλαδή είχε μέσο όρο στη βαθμολογία του από 18 και 7/13 και πάνω!

Συγκεκριμένα:
στην Α' Τάξη 23 από τους 101 μαθητές [22,7%]
στην Β' Τάξη 28 από τους 87 μαθητές [32,1%]
στην Γ' Τάξη  18 από τους 80 μαθητές [22,5%]

Σύνολο αριστούχων του σχολείου:
69 από τους 268 μαθητές [25,7%]

Σημειωτέον ότι και από τους υπόλοιπους μαθητές μας (199 από σύνολο 268),

η συντριπτική πλειοψηφία [85%] είχε τελικό μέσο όρο

που χαρακτηρίστηκε 'πολύ καλά" ή "καλά".

 

Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές μας και τους ευχόμαστε
καλό καλοκαίρι και καλή πρόοδο.