Π.Δ. 201/98 Οργάνωση & λειτουργία δημοτικών σχολείων

 

Ειδικά για τις εφημερίες:

Άρθρο 13
Θέματα λειτουργίας σχολείων

.....................

2. Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών

vi. Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ' αυτό που είναι οργανικά τοποθετημένοι. Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπ/κούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστο το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο.