Στο λογιστικό φύλλο

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ [Openoffice .ods]

θα βρείτε ανά γραμμή αναλυτικά όλες τις ενότητες

[αύξων αριθμός/κεφάλαιο/ενότητα/σελίδες/ τίτλος]

του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας Γ' Γυμνασίου

που είναι στη διδακτέα ύλη.