Η συμμετοχική δημοκρατία στο σχολείο

Ο/η διευθυντής/ντρια θα πρέπει να λειτουργεί έναντι των εκπαιδευτικών (και τηρουμένων των αναλογιών όχι μόνο έναντι αυτών)  με βάση τις αρχές της συμμετοχικής δημοκρατίας. Σε μεγάλο βαθμό κατά την άποψή μου, επηρεάζεται  η βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου και της ποιότητας

Προσωπικά δεδομένα μαθητών, παραβίασή τους στα ΕΠΑΛ Αν. Αττικής και πιθανές ποινικές ευθύνες.

Του Κώστα Παπουλή, εκπαιδευτικού ΕΠΑΛ, (επί πολλά χρόνια πρόεδρος της Δ.ΕΛΜΕ Αν. Αττικής) Πηγή: http://www.alfavita.gr/ Μετά την γνωστή Εντολή στις 13-11-2017 του Διευθυντή Εκπαίδευσης Αν. Αττικής και την ανακοίνωση της Δ. ΕΛΜΕ Αν. Αττικής (βλ: http://www.alfavita.gr/ )  που περιγράφει την κατάσταση που διαμορφώθηκε,

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑΛ

Πηγή: www.alfavita.gr Στις  13/11/17 με έγγραφό του ο Δ/ντής  Β/άθμιας  εκπαίδευσης  Αν. Αττικής κάλεσε όλα τα ΕΠΑΛ της Αν. Αττικής να του προσκομίσουν αντίγραφα υπογεγραμμένα από τους Δ/ντές του σχολείου από: 1.τις  χειρόγραφες αιτήσεις των μαθητών για τις φετινές εγγραφές τους. 2.τις  βεβαιώσεις