Να αντιστοιχίσετε το δεικτικό με το αναφορικό μέρος των παρομοιώσεων από τη ραψωδία Π:

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.