Σοφιστές - Σωκράτης » Συλλογή Εκπαιδευτικού υλικού - Βιβλιογραφία

 

 

Βιβλιογραφία

Για τους Σοφιστές :

· Guthrie W.K.C., Οι Σοφιστές, μετ. Δ. Τσεκουράκης, ΜΙΕΤ - Αθήνα 1989
· Κύρκος Β., Αρχαίος Ελληνικός Διαφωτισμός και Σοφιστική, Ιωάννινα 1986
· Romilly Jacqueline de, Οι Μεγάλοι Σοφιστές στην Αθήνα του Περικλή, μετ. Φ. Ι. Κακριδής, Ινστιτούτο του Βιβλίου-Μ. Καρδαμίτσα - Αθήνα 1994
· Σκουτερόπουλος Ν., Η Αρχαία Σοφιστική, Γνώση - Αθήνα 1991

Για το Σωκράτη:

· Guthrie W.K.C., Ο Σωκράτης, μτφρ. Τ. Νικολαΐδης, ΜΙΕΤ - Αθήνα 1991
· Τζιράκη Ν. (εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια), Πλάτωνος: Απολογία Σωκράτους, Πατάκης, Αθήνα 2002

Βιβλία από τα οποία μπορούμε επίσης να αντλήσουμε πληροφορίες:

· Βέικος Θεόφιλος, Φύση και Κοινωνία - Από το Θαλή ως το Σωκράτη, Σμίλη - Αθήνα 1991
· Βέικος Θεόφιλος και Μιχαλοπούλου-Βέικου Χρ., Ιστορία του Φιλοσοφικού Στοχασμού, ΟΕΔΒ - Αθήνα 1996
· Bogomolov A. S., Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας (Ελλάδα και Ρώμη), μετ. Φ. Κ. Βώρος, Ειρμός - Αθήνα 1995
· Cornford Francis Macdonald, Πριν και μετά τον Σωκράτη, μτφρ. Σπ. Στάλιας –Ηλίας Καραβάς, Εκδόσεις Hartling-Μαρία Σιάφακα – Αθήνα χ.χ.
· Friedell Egon, Πολιτιστική Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (Μύθος και Πραγματικότητα της Προχριστιανικής Ψυχής), μετ. Δημ. Κούρτοβικ, Πορεία - Αθήνα 1986
· Gaarder Jostein, Ο Κόσμος της Σοφίας - Μυθιστόρημα για την Ιστορία της Φιλοσοφίας, μετ. Μ. Αγγελίδου, Νέα Σύνορα- Α.Α. Λιβάνη - Αθήνα 1994
· Guthrie W.K.C., Οι Έλληνες Φιλόσοφοι - Από το Θαλή ως τον Αριστοτέλη, μετ. Α. Σακελλαρίου, Παπαδήμας - Αθήνα 1993
· Θεοδωρίδης Χ., Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Εστία - Αθήνα χ.χ.
· Κρεσέντσο Λουτσιάνο ντε, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, μετ. Π. Σκόνδρας, Οδυσσέας - Αθήνα 1994
· Lesky Α., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μετ. Α. Τσοπανάκη, Ελληνικόν Ίδρυμα Εξυπηρετήσεως Πανεπιστημίων - Θεσ/νίκη 1972
·Σαλαβιώφ Βλ., Το Προσωπικό Δράμα του Πλάτωνος, απόδοση, Δ. Τριανταφυλλίδη, Αρμός - Αθήνα 1999