Υποδείγματα Αξιολόγησης

1. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
2. Διαδραστικό παιχνίδι αυτοαξιολόγησης
(Απαντήστε στις ερωτήσεις και διαμορφώστε τα σύνορα του ελληνικού κράτους)
3. Γενικές ασκήσεις
4. Ασκήσεις αξιοποίησης γραπτών πηγών
5. Δραστηριότητες